ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE.

Zarząd Oddziału Staszów zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2019 roku w budynku zespołu szkół ul. koszarowa 7 o godz.10.00. Ewentualna zmiana miejsca spotkania będzie podana na stronie do końca tego tygodnia.

PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

1.OTWARCIE ZEBRANIA

2.PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

3.WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

4.WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA

5.WYBÓR KOMISJI:

-MANDATOWEJ

-WNIOSKÓW

6.PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA KOMISJI MANDATOWEJ

7.PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU:

-PREZESA ODDZIAŁU

-SKARBNIKA ODDZIAŁU

-KOMISJI DYSCYPLINARNEJ

-KOMISJI REWIZYJNEJ

8.DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI

9.GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI

10.UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

11.PRZEDSTAWIENIE PLANU LOTÓW NA SEZON 2019

12.PRZEDSTAWIENIE PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO NA SEZON 2019

13.WYBÓR KOMISJI MATKI

14.WYBÓR KOMISJI SKRÓTACYJNEJ DO WYBORU PREZESA ODDZIAŁU

15.WYBÓR PREZESA ODDZIAŁU

16.WYBÓR KOMISJI SKRÓTACYJNEJ DO WYBORU ZARZĄDU ODDZIAŁU

17.UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZARZĄDU ODDZIAŁU

18.WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ

19.WYBÓR KOMISJI DYSCYPLINARNEJ

20.WYBÓR DELEGATA NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKREGU

21.WYBÓR KOMISJI LOTOWEJ I ZEGAROWEJ

22.UCHWAŁY I WNIOSKI

23.SPRAWY RÓŻNE

24.ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA

 

Data dodania 2019-02-10
Zebranie sprawozdawczo wyborcze Sekcja Rytwiany

 W dniu 27.01.2018 o godzinie 11.00 w lokalu Pod zegarem w Oleśnicy odbędzie się zebranie sprawozdzawczo wyborcze Sekcji Rytwiany.

Obecność wszystkicz członków Sekcji Obowiązkowa.

 

Zarząd Sekcji.

 

Data dodania 2019-01-12
Zebranie sekcyjne.

Przed nami zebrania sekcyjne w miesiącu styczniu i oddziałowe w lutym. Przypominam ,że jest to rok sprawozdawczo-wyborczy. Oddział nasz niestety uszczupla się i liczy coraz mniej członków. Oznacza to w praktyce, że każdy członek sekcji,czy oddziału w czasie wyborów będzie miał coś do zrobienia,ponieważ będzie powołanych kilka komisji, po kilka osób w każdej. Proszę o zorganizowanie sobie tak własnego czasu, żeby w dniu zebrania był on poświęcony sekcji, czy oddziałowi. Mała frekwencja na zebraniu wiąze się z wieloma problemami. Istnienie naszego oddziału jest zagrożone, ponieważ mała liczba członków nie jest w stanie podołąć wielu problemom. Nasze położenie geograficzne i osiągane wyniki w lotach powodują, że ciężko jest nam zawiązać współpracę z innymi oddziałami okręgu Kielce w celu utworzenia rejonu lotowego. Zmiany w regulaminie powodują, że lotami oddziałowymi też można osiągnąć dobry wynik. Oprócz wyniku, hodowla gołębi i ich lotowanie to nasze hobby, odskocznia od codzienności. Pozwólmy więc bawić się dalej tym sportem i weżmy czynny odział w nadchodzących zebraniach. Chciałbym, jako ustępujący prezes, żeby osoby kandydujące do zarządów sekcji , czu oddziału, zdawały sobie sprawę z tego, że od nich będzie zależał los naszego oddziału, że mają traktować swoje uczestnicto w zarządach poważnie i czynnie uczestniczyć w życiu odddziału. Praca zarządu nie zaczyna się z dniem pierwszego lotu i kończy z ostatnim, lecz trwa dwanaście miesięcy w roku, a oddział to nie prywatny ineres,czy obowiązek tylko zarządu, lecz nas wszystkich, wszyskich członków oddziału.                Dziękując za wspólnie spędzone z zarządem kilka lat, zapraszam na zebrania sprowozdawczo-wyborcze, narazie sekcji, które w wypadku sekcji Staszów odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia(27.01 2019) o godzinie 10.00 w Zespole Szkół , ul. koszarowa 7, budynek D,sala nr 19. Plan zebrania będzie podanu w póżniejszym terminie.C.B.

Data dodania 2019-01-10
Wyniki gołębi w sezonie 2018

Dodano wyniki gołębi starych i młodych w sezonie 2018.

Data dodania 2018-09-30
HARMONOGRAM ZDAWANIA GOŁĘBI MŁODYCH 2018

HARMONOGRAM ZDAWANIA GOŁĘBI MŁODYCH ODDZIAŁ 0458 STASZÓW SEZON 2018. ABY ZOBACZYĆ KLIKNIJ TUTAJ

Data dodania 2018-08-21
Loty gołębi młodych.

Zaczynamy loty gołębi młodych. Zaplanowano trzy loty treningowe:

-12 sierpnia(niedziela).Kabina będzie w Grzybowie ok. godziny 5.00. W staszowie ma być o godzinie 5.45. Wyjazd ok. godziny 6.00 do miejscowości Kije.

-15 sierpień(środa)-te same godziny koszowania,miejscowość Jędrzejów.

-18 sierpień(sobota)-jak wyżej.

Na loty konkursowe koszujemy w piątki, lot w sobotę. Należy tak rozplanować pracę komisji, żeby w trasę kobina wyjechała ze Staszowa o godzinie 21.00.

Planowane miejscowości to: Radomsko Kletnia,Radomsko Kletnia,Krzepice,Byczyna i dodatkowy lot okręgowy dla chetnych z odległości ok.480 km.

W najbliższym czasie będzie podany harmonogram prac komisji i godziny przyjazdu kabiny.Przypominam o obowiązkowych numerach telefonów na znacznikach,w wypadku gołębi z obrączkami kontrolnymi gumowymi i na tipesach. Podczas przyjmowania gołębi na lotach konkursowych obowiązuje mieszanie gołębi od różnych hodowców w koszach, podobnie jak podczs lotów gołębi dorosłych. Osoby które nie nastawiają zegarów mają obowiązek posiadać listy startowo zegarowe , a ich gołębie będą przyjmowane przez wyznaczone komisje.

Do niedzieli (12 sierpień) proszę zgłaszać wybrane przez siebie kategorie(proszę o kontakt telefoniczny ze mną).Proszę śledzić stronę PZHGP Okręg Kielce. C.B.

Data dodania 2018-08-08
Spisy gołębi młodych.

Przyjmowanie spisów gołębi młodych sekcji staszów w niedzielę 05.08.2018 o godzinie 18.00. Gołębie należy wpisać w zegary i zgrać na punkcie na karty pamięci. Loty treningowe zaczynamy za tydzień 12.08.2018 z koszowaniem rannym. Czas i miejscowości będą podane w następnym komunikacie. Po przemeśleniach dotyczących kategorii w lotach gołębi młodych w celach konsultacji można dzwonić do mnie w godzinach wieczornych.C.B.

Data dodania 2018-08-02
Spisy gołębie młode Sekcja Rytwiany

 

W dniu 05.08.2018 (niedziela) na punkcie wkładań w Grzybowie o godzinie 19.00 bedą zbierane spisy gołębi młodych.

Proszę o wprowadzenie gołębi do zegarów elektronicznych będą zgrywane.

Osoby które nie lecą na zegar elektroniczny proszę o wpisanie na spisie ilości obrączek gumowych

ZW.

Data dodania 2018-08-01
Lot Narodowy Bruksela.

Otwarcie zegarów z lotu Bruksela dziś 31.07 2018  o godzinie 20.00 w Kielcach, tam gdzie było koszowanie.C.B.

Data dodania 2018-07-28
Lista rejonowa 6

Dodano listę rejonową z lotu ALTLANDSBERG 4 z dnia 22.07.2018

Data dodania 2018-07-25
Dodano listę strefową 2

Dodano listę strefową z lotu WITTINGEN-2 z  dnia 15.07.2018.

Data dodania 2018-07-24
Lista nr 14 WITTINGEN 4

Dodano liste z lotu 14 ALTLANDSBERG 4  z dnia 22.07.2018 

Data dodania 2018-07-23
Start lot nr 14.

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5.30. Otwarcie zegarów godzina 19.00 na punkcie w Grzybowie.C.B.

Data dodania 2018-07-22
Lot nr 14.

W sobotę koszujemy na ostatni lot zaliczany do rywalizacji oddziałowej.Przypominam, że nie zaliczamy go do kategorii B. Spotykamy się na punkcie wkładań w Grzybowie od godziny 8.00 do 10.00(kabina musi odjechać od nas o godzinie 10.00). Gołębie będą pojone i karmione w Radomiu ok. godziny 13.00. Dla chętnych zostaje jeszcze jeden lot w kategorii M z Brukseli(dowóż indywidualny do Kielc).Po ostatnim locie będą robione wyniki w poszczególnych kategoriach. Proszę podesłać swoje adresy poczty elektronicznej na adres pzhgpstaszow@o2.pl to wyśle osiągnięcia(prosze się podpisać dla kogo wysłać , bo adres poczty nie zawsze sugeruje właściciela). Jeden z oddziałów naszej strefy nie podesłał wyników z ostatniego lotu, dlatego narazie nie ma wyników strefowych.C.B.

Data dodania 2018-07-19
Wiadomości.

Najbliższy lot w kategorii maraton zgodnie z planem. Kabina ma być przed godziną 17.00. Spotykamy się od godziny 16.40 na punkcie w Staszowie. Następny lot tzw. 500-tka również zgodnie z planem. Rozważona będzie sytuacja transportu,czy jedzie nasza kabina, czy podobnie jak na maratony kabina z Radomia. Do kańca miesiąca lipca należy złożyć do skarbników sekcji spisy gołębi młodych z zaznaczeniem czy gołębie będą konstatowane systemem elektronicznym ,czy mechanicznym( chodzi o zamówienie kontrolek gumowych). Firma produkująca kontrolki gumowe musi mieć kilka dni czasu na wyprodukowanie,dlatego decyzja w późniejszym terminie nie wchodzi w grę.C.B.

Data dodania 2018-07-11
Harmonogram prac komisji

ZAMIESZCZAMY HARMONOGRAM PRAC KOMISJI WRAZ Z ROZKŁADEM JAZDY KABINY ODDZIAŁU 0458 STASZÓW GOŁĘBIE DOROSŁE 2018. ABY ZOBACZYĆ DOKUMENT KLIKNIJ TUTAJ W WERSJI PDF MOŻNA POBRAĆ DOKUMENT TUTAJ.

Data dodania 2018-04-25
Rejon.

Po wczorajszym zebraniu Zarządu Okręgu ustalono , że Oddział Staszów wchodzi w Rejon lotowy z Oddziałami: Suchedniów, Skarżysko Kamienna, Szydłowiec, Ostrowiec Święt.i Radom . Plan lotów będzie dostosowany do planu innych oddziałów Rejonu. Loty z 500-setek lecimy tydzień póżniej w stosunku do naszego planu i będą to trzy 500-ki tydzień po tygodniu z miejscowości Altlasdberg (pomiedzy Eberswalde a Furstenwalde na wysokość).

Spisy gołębi mogą być oddane po wydruku z zegarów na punktach 7 kwietnia. Po wydruku należy spis podbić u lekarza weterynarii. Po wydruku list przez obliczeniowca i wyeliminowaniu pomyłek , jeden egzemplarz zostaje w siedzibie oddziału a drugi jest wysyłany do Okregu. Proszę o dokładne sprawdzenie list po wydruku, ponieważ po wysłaniu ich nie będzie można wnosić poprawek. Listy przyporządkowań nalezy wydrukować tydzięń przed lotami.C.B.

Data dodania 2018-03-21
Program "Współrzędne geograficzne"

Wszystkim zainteresowanym  hodowcom gołębi pocztowych, udostępniamy poniżej możliwość link do programu współrzędne geograficzne. Szczegóły po kliknięciu TUTAJ

Data dodania 2017-08-02

Archiwum >>